• Ελληνικά
  • English
  • French
  • Italian
TYPE DE
BASSE SAISON (1/4 - 12/7 & 1/9 - 31/10)
HAUTE SAISON 13/7 - 31/8)
CHAMBRE
1 jour
+2 jours
 + 4 jours
1 jour
+3 jours
 + 6 jours
Simple
46,00 €
 45,00 € 44,00 € 56,00 € 55,00 €  54,00 €
Double
62,00 €
60,00 €  58,00 €  72,00 €  70,00 €  68,00 €
Double-en Duplex 67,00 € 65,00 € 63,00 € 77,00 € 75,00 € 73,00 €
Triple-en Duplex
78,00 €
 75,00 €  72,00 €  88,00 €  85,00 €  82,00 €
Quadruple-en Duplex
94,00 €
 90,00 €  86,00 €  104,00 €  100,00 €  96,00 €

OFFRES

   
   
   
   

Les prix ci-dessus incluent le petit déjeuner et toutes les taxes.
Ils n'incluent pas la taxe du gouvernement de 0.50 € par nuit.

DRYMNA S.A.
Comptes Bancaires:
PIRAEUS
GR69 0172 5050 0055 0501 9750 569
BIC: PIRBGRAA
EUROBANK
GR39 026 0247 0000 5602 0048 7405

BIC: ERBKGRAA

Periode:
Avril a Octobre